Ambulante begeleiding

In mijn werk ga ik ervanuit dat jij weet wat je nodig hebt om een stapje verder te komen. Want jij kent jezelf het beste. Samen bepalen we wat je wilt bereiken en stippelen we uit hoe we daar gaan komen. Als je nog niet goed weet wat je wilt voor de toekomst, kijken we daar samen naar. In dit proces volg ik jou, op jouw tempo en help ik je om goede keuzes te maken. Daarvoor ga ik naast je staan, vertrouw ik je volledig en ondersteun ik je waar je me nodig hebt. Ik werk in jouw eigen omgeving, dus bijvoorbeeld bij jouw thuis. Dit doe ik omdat dit veilig voor je is en jij dus de beste stappen kunt maken. Als je wilt, werk ik samen met mensen die dicht bij je staan. Denk hierbij aan familie, vrienden of andere professionals. Om goed bij je aan te sluiten observeer ik goed en luister ik graag naar je.

Doelgroep
Ik heb mijn expertise op het gebied van jongvolwassenen met autisme en/of een verstandelijke beperking.

Werkplan
Het proces leggen we samen vast in een werkplan. Hierin schrijven we kort en bondig hoe de situatie nu is en aan welke doelen we gaan werken. Elk half jaar zullen we de doelen evalueren om te kijken of de situatie is veranderd en de doelen zijn behaald. Als het dan nodig is, stellen we de doelen bij of maken we nieuwe doelen en gaan we verder waar we gebleven waren.

Cliëntdossier
Omdat ik graag transparant werk, maak ik gebruik van CRS Clientportal van TrompBX. Dit is een beveiligde digitale omgeving waarin ik een online dossier bijhoud. Jij kunt hier ook op inloggen, zodat je alles online kan bekijken. Ook kun je zelf werken in het dossier.

Cliëntdossier

Betalingen

  • Betaling uit een Persoons Gebonden Budget (PGB) is mogelijk.
  • Sanne Van den Hoven is ook aangesloten bij WMO Coöperatie de Meierij, waardoor het voor personen uit gemeentes van de Meierij en Hart van Brabant gemeentes mogelijk is om de betaling te voldoen via Zorg in Natura (ZIN).

Klachtenportaal Zorg

Sanne van den Hoven is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, inclusief onafhankelijke klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie.. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).