Activiteiten in Oisterwijk

Downloaden online-vakantieschool kerstvakantie 2020
Klik op de link –> Online Vakantieschool kerstvakantie 2020

 

Sinds 2012 werk ik voor gemeente Oisterwijk door het uitvoeren van preventieprojecten gericht op kinderen en jongeren al dan niet met een beperking. Projecten die ik o.a. organiseer zijn:

  • De vakantieschool; een educatieve dag voor basisschoolkinderen in de mei-, zomer-, en herfstvakantie.
  • Het kookcafé in wijkcentrum De Coppele; koken met basisschoolkinderen voor kwetsbare senioren.
  • Het eetcafé in wijkcentrum Pannenschuur; één keer per maand een lunch voor kwetsbare Oisterwijkers.
  • Het maatjesproject; het koppelen van mensen die een maatje willen zijn aan mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking uit de gemeente Oisterwijk.
  • Samen erop Uit; één keer per maand een uitstapje of een activiteit organiseren voor jongeren met een beperking.
  • Informatiebijeenkomsten organiseren voor kinderen, jeugdigen en/of hun ouders/verzorgers.
  • Het oppakken en steunen van burgerinitiatieven.
  • Ik ben aangesloten bij de VHVO Oisterwijk. Dat is de Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn en zorg in de gemeente Oisterwijk. Kijk voor meer informatie op vhvo.nl

Heeft u vragen over bovenstaande projecten of wilt u zich voor één of meerdere projecten aanmelden? Dat kan door contact op te nemen.

info@sannevandenhoven.nl
06 – 106 973 33